СПОРТМЕДИА ПРЕСС ДООЕЛ Скопје

ул. 1737 бр. 32 локал 27, Скопје

Контакт: +389 78 330295

email: sportmedia@sportmedia.mk

Управител:

  • Зоран Ѓоршоски

Главен и одговорен уредник:

  • Марија Ковачева

Редакција:

  • Зоран Ѓоршоски
  • Марија Ковачева
  • Марјан Бошев
  • Огнен Дојчиновски

Фото:

  • Петр Стојановски