Италија повеќе од две недели е во целосна блокада. Оваа ситуација нема да промени до 3. април.