Коронавирусот создава големи проблеми на сите спортски тимови во светот. Финансискиот дел е најголемата главоболка, клубовите се обидуваат да преживеат.